KTH

GAMMAL INFO - IS1200 Datorteknik gk våren 2014

Sidan uppdaterad 2014-11-20

Obs! Från och med våren 2015 finns kursinformationen på en ny plats

Gå till: https://www.kth.se/social/course/IS1200/ för aktuell kursinfo och lab-PM.

Våren 2014

Nyheter

2014-08-21: Hemlab 3 redovisas inte längre. Från och med hösten 2014 tar vi inte längre emot redovisningar av nuvarande hemlab 3 (om trådar och synkronisering). Lab-PM och programvara för hemlab 3 kommer att finnas kvar under läsåret 2014-2015. Hemlab 3 är bra hjälp när du studerar till tentan.
Om du har gjort alla salslabbar och hemlabbar utom hemlab 3, mejla till oss så rapporterar vi labbkursen som godkänd. Du måste vara terminsregistrerad, och betygsdatum blir datumet när vi får ditt mejl. För information om terminsregistrering, se KTHs webbsida Allmänt om terminsregistrering. Inför hösten 2015 planerar vi större ändringar i labbkursen, med nya labbar som får nya namn.

schema med kommentarerDetaljerat schema med innehåll för föreläsningar, övningar med mera - kommer senare.

extentorExtentor

kurslitteraturKurslitteratur: lab-PM, kompendier, exempelsamling, presentationsbilder.

Hösten 2014 ges en liknande kurs, IS1500. Länk: information om IS1500 Datorteknik och komponenter.

Kurser i Datorteknik har getts sedan 1981. Länk: information om tidigare kursomgångar.

En snabbguide till ikonerna i Daisy finns i Daisys hjälpsidor.

Kursregistrering. Vi kursregistrerar dig när du deltagit i någon laboration, och naturligtvis om du tenterat.

Redovisning av Nios-II-laborationer. Redovisning sker i grupper om två personer. boka labbtid i Daisy: https://daisy.ict.kth.se/
Du kan få redovisa ensam om assistenten bedömer att det finns plats, men det är bättre att vara två. Har du kvar en restlabb, och har egen bärbar dator med labbprogramvaran installerad, så kan det gå att göra en enstaka Nios2-labb här på vårt kontor. Mejla oss på e-post is1200@ict.kth.se

Redovisning av hemlaborationer. Redovisning sker i grupper om två personer. Du kan också få redovisa ensam, men det är bättre att vara två.
Bokade och lediga tider visas i bokade.txt bokade.txt och du bokar tid via e-post till is1200@ict.kth.se
Ge helst förslag på flera tider som passar! Ange önskad plats (Kista eller KTH Campus). Glöm inte tala om vem du redovisar tillsammans med. Det går också att föreslå egna tider, se bokade.txt bokade.txt

Nästa tentamen i IS1200/IS1500/2G1518/2G1502 Datorteknik: torsdag 22 maj 2014 kl 14.00-19.00 i Kista. Inga hjälpmedel, men utdrag ur Nios II Processor Reference Manual delas ut tillsammans med tentamenstexten. Anmälan senast 8 maj 2014, i Daisy. Lyckas du inte anmäla dig i Daisy, mejla genast till: is1200@ict.kth.se

Tentor därefter: januari 2015, mars 2015, juni 2015.

Utgången kurs 6B2910 Datorteknik: Tentamen har getts för sista gången (12 mars 2009). Kontakta oss på e-post is1200@ict.kth.se om du har frågor om 6B2910.
Obs! 6B2910 har andra labbar än IS1200/2G1518/2G1502, och flera andra viktiga skillnader i innehåll. Det går inte att byta moment mellan 6B2910 och IS1200 utom i vissa fall.

Vi svarar gärna på frågor om kursen!

Har du frågor om kursen, mejla på is1200@ict.kth.se - den adressen går till kursledningen som kan svara på nästan allt.
Telefon: Fredrik Lundevall 08 790 4147.


Författare: F Lundevall, tekniskt ansvarig: webmaster@imit.kth.se
Denna sidas URL: http://www.ict.kth.se/courses/IS1200/index.html
This page uses icons from the Silk icon set by Mark James, http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/

Valid HTML 4.01!